Recent Posts

Archive

Tags

Being a woman - Being a human


March is the month to celebrate Spring. It is also the month to celebrate women. Women's Day was just around the corner yet we might haven't stopped to think in reality about its meaning. The sad truth is that this day exists to remind everyone the fact that men and women even on this very day, still do not have the same rights. Equality is such a " weighty ", significant topic we would probably need tons of posts to write about it!

{ Ο Μάρτιος είναι ο μήνας που γιορτάζουμε την Άνοιξη. Είναι επίσης ο μήνας που γιορτάζει η Γυναίκα. Ναί, η Ημέρα της Γυναίκας μόλις γιορτάστηκε ωστόσο ίσως δεν αναλογιστήκαμε στη πραγματικότητα την ερμηνεία της. Η λυπηρή αλήθεια είναι ότι αυτή η ημέρα υπάρχει για να υπενθυμίζει σε όλους το γεγονός ότι άνδρες και γυναίκες ακόμη και στις μέρες μας, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα. Η ισότητα είναι ένα τόσο σημαντικό κεφάλαιο που θα χρειαζόμασταν άπειρα άρθρα για να αναφερθούμε σε αυτό!}

Growing up having powerful women around me, I thought I had a pretty good idea of what being a woman means. Looking back, I am still left with a huge question mark about how these women had everything under control. I think of all the different types of women inspiring me as a child. My grandmother who was the "Iron Lady" of the family. My mother who followed in her footsteps, surpassed obstacles and became a role model for me. My teacher who never missed a chance to talk to me about obtaining education and working experience before having a family and raising kids.

HOW DID THEY MANAGE ALL THESE???!!!

{Μεγαλώνοντας με γυναίκες δυναμικές γύρω μου σκεφτόμουν ότι είχα μια κάποια ιδεά για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα. Κοιτάζοντας πίσω στο παρελθόν, έχω ακόμη ένα τεράστιο ερωτηματικό σχετικά με το πώς αυτές οι γυναίκες κατάφερναν να έχουν τα πάντα υπο έλεγχο. Σκέφτομαι τους διαφορετικούς τύπους γυναικών οι οποίες με ενέπνευσαν ως παιδί. Η γιαγιά μου η οποία ήταν η" Σιδηρά Κυρία" της οικογένειας. Η μητέρα μου η οποία ακολούθησε τα βήματά της, ξεπέρασε αρκετά εμπόδια κι έγινε το δικό μου πρότυπο. Η δασκάλα μου η οποία ποτέ δεν έχανε ευκαιρία να μου μιλά για την απόκτηση μόρφωσης και εργασιακής εμπειρίας πρίν κάνω οικογένεια και μεγαλώσω παιδιά. ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ??!!!

Womanhood includes a variety of traits. Being a woman automatically means being able to deal with a plethora of responsibilities. Therefore men's need to categorize women is evident moreover unfortunate I would say......

Being a woman is being a human. A human who recognizes weaknessess as well as strengths. Strength indeed is what defines a woman from its birth.

{Η γυναικεία φύση συμπεριλαμβάνει μία ποικιλία χαρακτηριστικών. Το να είσαι γυναίκα αυτόματα σημαίνει το να είσαι ικανή να χειριστείς πληθώρα ευθυνών. Επομένως η ανάγκη των ανδρών να κατηγοριοποιήσουν τις γυναίκες είναι προφανής κι επιπλέον δυστυχής θα έλεγα.... Το να είσαι γυναίκα σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Άνθρωπος που αναγνωρίζει τις αδυναμίες αλλά και τις δυνάμεις του. Εξάλλου η δύναμη είναι και αυτό που χαρακτηρίζει τη γυναίκα απο τη στιγμή της γέννησής της.}

MOTHERHOOD - A DIVINE MISSION!

We become endless teachers in the class of life. It goes without saying that a mother is the most influential educator ever. Powerful teachers offering wisdom whenever we are asked to. But above all, we teach the power of words! We teach Love. Unconditional, motherly Love.

{ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ!!

Γινόμαστε δασκάλες για πάντα - στην τάξη της ζωής. Είναι αυτονόητο ότι η μητέρα είναι η δασκάλα με τη μεγαλύτερη επιρροή. Δυναμικές δασκάλες που προσφέρουν σοφία όποτε τους ζητηθεί. Μα πάνω απο όλα, διδάσκουμε τη δύναμη των λέξεων! Διδάσκουμε Αγάπη. Μητρική, χωρίς συμβιβασμούς αγάπη.}

"BEHIND EVERY SUCCESSFUL MAN THERE IS AN EVEN STRONGER WOMAN"

We become partners in life. We support goals, we accept flaws, we do foolish things with our partner, laugh at his jokes, compromise in life *BUT* have a life of our own. Because being in a relationship surely does not mean giving up on your dreams.

YES. Men categorize women. It is unavoidable yet sometimes educational as to the conclusions one might draw.

{ "ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΑΝΔΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ"

Γινόμαστε σύντροφοι για κάποιον στη ζωή. Υποστηρίζουμε στόχους, αποδεχόμαστε ελαττώματα, κάνουμε αστεία πράγματα μαζί του, γελάμε με τα αστεία του, συμβιβαζόμαστε* ΑΛΛΑ* διατηρούμε τη δική μας ταυτότητα. Το γεγονός ότι βρίσκεσαι σε μία σχέση δε σημαίνει απαραίτητα ότι εγκαταλείπεις τα όνειρά σου.

ΝΑΙ. Οι άνδρες κατηγοριοποιούν τις γυναίκες. Είναι αναπόφευκτο ωστόσο μερικές φορές είναι επιμορφωτικό όσον αφορά τα συμπεράσματα που κάποιος μπορεί να βγάλει.}

* THE CHILDISH WOMAN

She is cheerful and playful. She acts like sunshine. There is no boredom when you are with her, only laughter and joy. Quite an unrealistic type I would dare say.....

{Η ΠΑΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Είναι χαρούμενη και παιχνιδιάρα. Είναι σαν τη λιακάδα. Δεν βαριέσαι όταν είσαι μαζί της, μόνο γέλιο και χαρά. Ένας όχι και τόσο ρεαλιστικός τύπος θα τολμούσα να πω...}

*THE MYSTERIOUS LADY

All men love a bit of a mystery. They love the idea of revealing her secrets. She is the type that will always spice up a relationship.

{ Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Όλοι οι άνδρες αγαπούν το μυστήριο. Αγαπούν την ιδέα του να αποκαλύπτουν τα μυστικά της. Είναι ο τύπος που πάντα θα ζωντανεύει πάντα μια σχέση.}

*THE ACTION WOMAN

She is the "LARA CROFT" type. She is always seeking for endless adventure trying to prove to herself and others the level of physical strength and stamina she obtains in all parts of life.

{ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Είναι ο τύπος " LARA CROFT". Πάντα αναζητά ατελείωτη περιπέτεια θέλοντας να αποδείξει στον εαυτό της και στους άλλους τη σωματική της δύναμη και τη αντοχή που διαθέτει σε όλους τους τομείς της ζωής.}

* THE UNCONVENTIONAL WOMAN

I will admit that this is one of my favorite types. She wants to be noticed. At times she is eccentric, after all unconventional is sexy and fun! Dare it!

{ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

Θα παραδεχθώ ότι αυτός είναι ένας απο τους πιο αγαπημένους μου τύπους. Κάποιες φορές είναι εκκεντρική.....εξάλλου το να είσαι εκκεντρική είναι σέξυ και διασκεδαστικό! Τόλμησέ το!}

* THE DIVA

Common however not so realistic. She is the woman that is more interested in herelf rather than others. Her needs above all.

{ Η ΝΤΙΒΑ

Συνηθισμένη ωστόσο καθόλου ρεαλιστική. Είναι η γυναίκα που ενδιαφέρεται περισσότερο για την ίδια παρά για τους άλλους. Οι δικές της ανάγκες πάνω απο των άλλων.}

I enjoy being a woman. I love the woman I have become because I have fought to be her. Iam sarcastic but at the same time sweet. I can be clever but at the same time act in a silly way. I like looking good, it fills me with confidence. I am a positive thinker but at the same time I feel like the whole world collapses in front of my eyes.

I feel, I sense, I listen, I love. Whoever your type of a woman is, celebrate womanhood.

{ Απολαμβάνω το να είμαι γυναίκα. Αγαπώ αυτό που είμαι επειδή έχω παλέψει να γίνω αυτή η γυναίκα. Είμαι σαρκαστική αλλά ταυτόχρονα γλυκιά. Μπορώ να είμαι έξυπνη αλλά ταυτόχρονα να φέρομαι ανόητα. Μου αρέσει να δείχνω όμορφη, με γεμίζει αυτοπεποίθηση. Έχω θετική σκέψη αλλά ταυτόχρονα νιώθω σαν να καταρρέει όλος ο κόσμος μπροστά στα μάτια μου.

Νιώθω, διαισθάνομαι, αφουγκράζομαι, αγαπώ. Όποιος τύπος γυναίκας και να είσαι, γιόρτασε τη γυναικεία σου φύση.}

Dedicated to my mother for being always there for me.

#women #womensday #beingawoman #womanhood #woman #whatislikebeingawoman #mother #motherhood #typesofwomen #whatisawoman

 

Address

Greece

Contact

Follow

©2018 by Mary on a journey. Proudly created with Wix.com